Čerpání zdravotní péče cizinci v Pardubickém kraji v roce 2013

Region: Pardubický kraj
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Pardubického kraje v roce 2013 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.Informace ze zdravotnictví a krajů