Dětská a dorostová péče v Jihomoravském kraji v roce 2013

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2014
Číslo: 05/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizo­vaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo v průměru 11,2 praktických lékařů pro děti a dorost na 10 tisíc obyvatel 0-18 let. Podíl dětí kojených šest měsíců a déle se snížil z 38 % na 36 %. Podíl alergiků v dětské a dorostové populaci je 13,5 %.Informace ze zdravotnictví a krajů