Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 06/14/19

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 95 % a celkem byla zpracována data ze 40 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 93 lékařů a 211 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 929 091 vyšetření.Informace ze zdravotnictví a krajů