Činnost praktických lékařů pro dospělé ve Zlínském kraji v roce 2013

Region: Zlínský kraj
Rok: 2014
Číslo: 07/14/19

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 ve Zlínském kraji 297 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v krajském průměru 1 578 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 2,3 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 6,3 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.Informace ze zdravotnictví a krajů