Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013

Region: Liberecký kraj
Rok: 2014
Číslo: 12/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil jen nepatrně. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,1ošetření (ČR 2,4).Informace ze zdravotnictví a krajů