Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2013

Region: Ústecký kraj
Rok: 2014
Číslo: 05/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Ústeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti a dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu. Údaje jsou členěny podle území. Informace také obsahuje přehled základních ukazatelů lůžkové péče nemocnic.Informace ze zdravotnictví a krajů