Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském kraji v roce 2013

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2014
Číslo: 06/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny podle druhu zdravotnického zařízení a podle území.Informace ze zdravotnictví a krajů