Zdravotnictví ČR 2013 ve statistických údajích

Region: ČR
Rok: 2013
ISBN: 978-80-7472-101-4

Souhrn: Publikace poskytuje přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie.

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, Zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.Zdravotnictví ČR ve statistických údajích