Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2013

Region: ČR
Rok: 2014
Číslo: 26/14

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2013 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.Souhrnný report