MKN-O-1 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí pro onkologii, česká verze

Region: ČR
Rok: 1976

Souhrn: Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) je rozšířením kapitoly II (Novotvary) deváté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-9). Dovoluje kódování všech nádorů maligních, benigních, in situ, nejistého chování nebo metastatických. Je uveden zvláštní kód pro stupeň a diferenciaci. MKN-O se svou diagnostickou částí plně shoduje s MKN-9 (ICD, International Classification of Diseases) a tím se liší od originálu ICD-O (ICD-O, International Classification of Diseases for Oncology, 1976).


MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii