Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce 2013

Region: Liberecký kraj
Rok: 2014
Číslo: 06/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Libereckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě poskytovatelů zdravotních služeb, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu poskytovatelů zdravotních služeb a dle území.Informace ze zdravotnictví a krajů