Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 05/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně zvýšil o 0,8 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 728 registrovaných pacientek. 63,7 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2013 bylo v kraji evidováno 6 071 porodů a 9 168 gynekologických operací.Informace ze zdravotnictví a krajů