Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 10/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicíny v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.Informace ze zdravotnictví a krajů