Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětských center v Jihomoravském kraji v letech 2007–2013

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2014
Číslo: 10/14/19

V roce 2013 byla v kraji čtyři zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 272 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 222 dětí. V průběhu roku bylo přijato 299 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 310 dětí, 73 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. Informace ze zdravotnictví a krajů