Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětských center v Kraji Vysočina v letech 2007–2013

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2014
Číslo: 10/14/19

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 91 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 71 dětí. V průběhu roku bylo přijato 90 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 85 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Třetina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. Informace ze zdravotnictví a krajů