Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2014
Číslo: 11/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření proti předešlému roku nepatrně poklesl. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,3 ošetření (ČR 2,4).Informace ze zdravotnictví a krajů