Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2014
Číslo: 11/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle území, personálním zajištění, činnosti, o sledovaných osobách pro vybrané diagnózy a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku zvýšil o 4 %. Na jednoho léčeného pacienta připadlo v průměru 2,7 ošetření (ČR 2,4).Informace ze zdravotnictví a krajů