Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětských center ve Zlínském kraji v letech 2007–2013

Region: Zlínský kraj
Rok: 2014
Číslo: 10/14/19

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 38 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 14 dětí. V průběhu roku bylo přijato 15 dětí, propuštěno bylo 31 dětí, deset do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu jeden rok a více.Informace ze zdravotnictví a krajů