Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji v letech 2009–2013

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2014
Číslo: 13/14

V roce 2013 byly v kraji 4  dětské domovy pro děti do 3 let a dětská centra, jejichž kapacita byla 195 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 173 dětí. V průběhu roku bylo přijato 239 dětí, nejčastěji ze zdravotně - sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 236 dětí, 59 % do vlastní rodiny. U 42 % propuštěných dětí se pohybovala délka pobytu v zařízení do dvou měsíců.Informace ze zdravotnictví a krajů