Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1992

Region: ČR
Rok: 1991

Ročenka obsahově vychází především z údajů zdravotnických informačních systémů a z demografických údajů Federálního statistického úřadu. Proti loňskému roku je částečně upravena zejména v údajích týkajících se novotvarů, pracovníků a nákladů a zobrazuje již probíhající transformaci zdravotnictví. Zahrnuje data o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud není uvedeno jinak, presentované údaje se týkají ČSFR a roku 1991.Zdravotnická ročenka České republiky