Asistovaná reprodukce 2013

Region: ČR
Rok: 2015
Číslo: 06/15/19

V roce 2013 provozovalo činnost 41 center asistované reprodukce. V těchto centrech bylo ve stejném roce zahájeno 32 245 cyklů asistované reprodukce, z toho 21 130 cyklů u českých občanek. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Zastoupení žen v této věkové skupině na celkovém počtu cyklů se snižuje.Souhrnný report