Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání

Region: ČR
Rok: 2015
Číslo: 07/15/19

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Statistics zveřejněné k 30. 6. 2015. Z této databáze OECD vybíráme ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.Souhrnný report