Zdravotnictví 1960

Region: ČR
Rok: 1960

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je pátým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé socialistické republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1960.

Ročenka údajově podchycuje 10 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 3. Zdravotní stav obyvatelstva, 4. Síť zdravotnických zařízení, 5. Činnost zdravotnických zařízení, 6. Pracovníci, 7. Lékaři, dentisté a lékárníci, 8. Lázeňská péče, 9. Zdravotnické školství, 10. Ekonomické údaje. 

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.Zdravotnická ročenka České republiky