Zdravotnická statistika ČSR 1959

Region: ČR
Rok: 1959

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je čtvrtým vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1959.

Ročenka údajově podchycuje 9 tématických oblastí: 1. Základní ukazatelé rozvoje zdravotnictví, 2. Lékaři a dentisté, 3. Síť zdravotnických zařízení, 4. Pracovníci, 5. Zdravotnické školství, 6. Obyvatelstvo a jeho pohyb, 7. Zdravotní stav obyvatelstva, 8. Činnost zdravotnických zařízení, 9. Ekonomické údaje

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.Zdravotnická ročenka České republiky