Zdravotnická statistika ČSR 1958

Region: ČR
Rok: 1958

Předkládaná ročenka o československém zdravotnictví je třetím vydáním této publikace, která charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky. Publikované údaje dokumentují stav našeho zdravotnictví v roce 1958.

Ročenka se údajově sestává ze 3 tématiských částí: 1. Síť a pracovníci zdravotnických zařízení, 2. Zdravotní stav obyvatelstva a činnost zdravotnických zařízení, 3. Vybraní ukazatelé zdravotního stavu, zdravotnických služeb, výroby a lékárenské služby

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.Zdravotnická ročenka České republiky