Československé zdravotnictví 1948-1958

Region: ČR
Rok: 1948

Předkládaná publikace o československém zdravotnictví charakterizuje rozvoj zdravotnictví Československé republiky v letech 1948 až 1958. 

Ročenka se údajově sestává z 9 tématiských částí: 1. Základní demografická data, 2. Příčiny smrti, 3. Nemocnost, 4. Invalidita, 5. Síť zdravotnických zařízení, 6. Činnost zdravotnických zařízení, 7. Pracovníci, ekonomické údaje, 8. Zdravotnické školství, 9. Mezinárodní přehIedy. Údaje jsou územně uvedené za Československo, České kraje a Slovenské kraje, bez podrobnějšího členění.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.Zdravotnická ročenka České republiky