Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Region: ČR
Rok: 1968
ISBN: 08-019-68

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna interesovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti (MSK 1966) ve znění 8. decenální revize mezinárodní statistické klasifikace a dva dodatkové seznamu Y a X.

XIX. zasedání Světového zdravotnického shromážděni se usneslo na své plenární schůzi dne 20. května 1966, přijmout mezinárodní statistickou klasifikací nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. ledna 1968. Pro Ceskoslovensko bylo období platnosti 1968 až 1978.

29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. .

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů