Analysa výsledků statistického zjišťování pro obor stomatologie v roce 1994; analýza orálního zdraví

Region: ČR
Rok: 1994

V roce 1993 Výzkumný ústav stomatologický navrhl, ve spolupráci s ÚZIS, aby v plánu statistického zjišťování v oblasti zdravotnictví bylo zařazeno také šetření orálního zdraví a potřeby ošetření vybraných věkových kategorií naší populace.

Toto plošné šetření se uskutečnilo v roce 1994  a byla při něm pořízena data o orálním zdraví podle metodiky SZO u pěti věkových kategorií pacientů, kteří v průběhu dubna vyhledali stomatologické vyšetření nebo ošetření ve státních nebo nestátních stomatologických zařízeních. Pořízená data byla analyzována a srovnána s výsledky celostátního průzkumu roku 1987. 

Analytická zpráva (Rokytová et al. 1994) doporučila tříletou periodicitu monitoringu orálního zdraví populace formou statistického zjišťování.Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR