Zdravotnictví na severní Moravě v letech 1959 - 2001

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2001
ISBN: 80-7280-163-5
Publikace se pokusila zachytit dlouhodobý vývoj statistických dat o zdravotním stavu obyvatel, demografii a síti zdravotnických zařízení s dostupnými daty od roku 1959 do roku 2001 s přihlédnutím k aktuální územní organizaci státu.