Asistovaná reprodukce v České republice 2014

Region: ČR
Rok: 2014
ISBN: 978-80-7472-148-9

Souhrn: Data vychází z údajů Národního registru reprodukčního zdraví – Národního registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice.

Data, uvedená v této publikaci, vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví – Národním registru asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.Asistovaná reprodukce v ČR