Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech 2006–2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 01/16/19

Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis desetiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. V letech 2006 až 2015 významně vzrostla dostupnost v přepočtu na mil. obyvatel u výpočetní tomografie CT o 24 % na 16,1 přístrojů, u magnetické rezonance MR o 120 % na 8,3 přístrojů, u sonografů UZ o 55 % na 543,9 přístrojů, u zubních RTG o 41 % na 638,6 přístrojů, u hemodialyzačních přístrojů o 49 % na 216,9 přístrojů, u lineárních urychlovačů o 55 % na 5,1 přístrojů a laparoskopů o 56 % na 58,7 přístrojů. Návratnost výkazu v roce 2015 dosáhla u poskytovatelů lůžkové péče 97 %, tj. ze 426 zpravodajských jednotek výkaz odevzdalo 414 poskytovatelů. U poskytovatelů ambulantní péče činila návratnost 77 %, tj. 11 263 z 14 554 zpravodajských jednotek. Souhrnný report