Zdravotnická dopravní služba 2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 05/16/19

Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení a data 55 zařízení byla dopočítána z předchozího období. V roce 2015 zdravotnická dopravní služba převezla celkem 4 226 363 pacientů a najela 101 356 tis. km. Provozovala 349 výjezdových stanovišť a 2 726 vozidel, z toho 2 440 sanitních. Na jedno stanoviště připadalo cca 8 vozidel.Souhrnný report