Lázeňská péče 2015

Region: ČR
Rok: 2015
ISBN: 978-80-7472-147-2

Souhrn: Publikace „Lázeňská léčebně rehabilitační péče 2015“ patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává ÚZIS ČR od roku 1962.

K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. Lázeňská péče