Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2015

Region: ČR
Rok: 2015

Souhrn: Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2015.

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2015 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2015.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti