Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015

Region: ČR
Rok: 2015

Souhrn:

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru klinická farmacie, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb – zpravodajských jednotek bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje příslušnou zdravotní péči. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru klinická farmacie, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb – zpravodajských jednotek bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje příslušnou zdravotní péči. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech