Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015

Region: ČR
Rok: 2015

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace praktického lékaře pro dospělé, včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajská jednotka. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech