Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015

Region: ČR
Rok: 2015

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.  Výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace (oddělení, pracoviště) praktického lékaře pro děti a dorost. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). V roce 2015 vyplnilo výkaz A041 celkem 1 922 (90,7 %) zpravodajských jednotek.Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech