Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014

Region: ČR
Rok: 2015

Souhrn: Česká republika patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů s využitím nově uzavřených a validovaných dat Národního onkologického registru ČR (NOR) do roku 2014. Zdroj dat a metodika:  Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů v ČR je Národní onkologický registr ČR (NOR). Dnes je NOR nedílnou součástí komplexní onkologické péče a při 100% pokrytí české populace obsahuje za období 1977–2014 více než 2,2 milionu záznamů. Široké veřejnosti jsou tato data dostupná on-line na portálu www.svod.cz. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data o úmrtích a jejich příčinách v České republice (Český statistický úřad). 


Novotvary