Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009–2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 07/16/19

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 561 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 428 případů.Souhrnný report