Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2009–2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 11/16/19

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zařízeních 1 457 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 488 případů.Souhrnný report