Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 13/16

V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 32 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 894 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.Souhrnný report