Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015

Region: ČR
Rok: 2016
Číslo: 15/16

Celkem byla v roce 2015 zpracována data ze 125 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 95 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 211,88 lékařů a 1 162,36 ostatních zdravot­nických pracovníků. V zařízeních transfuzní služby bylo u 291 309 dárců provedeno celkem 1 088 tisíc odběrů, z nichž bylo vyrobeno 401 tisíc jednotek přípravků červené řady, 41 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 626 tisíc litrů plazmy.Souhrnný report