Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2015

Region: ČR
Rok: 2015
ISBN: 978-80-7472-161-8

Souhrn: Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.

Zdrojem dat pro publikaci je Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. Publikace informuje o síti oddělení soudního lékařství a jejich personálním zajištění, pitvách a toxikolgických vyšetřeních provedených na těchto oděleních.Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství