Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: 03/17/19

Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2016 nahlásilo do registru celkem 143 programů. V registru bylo evidováno celkem 1 917 uživatelů alkoholu, 188 uživatelů tabáku a 198 patologických hráčů a 4 895 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).Souhrnný report