Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2010–2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: 04/17/19

V roce 2016 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 375 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 445 případů. Souhrnný report