Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010–2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: 06/17/19

V roce 2016 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 580 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 419 případů.Souhrnný report