Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: E01/17

Zpráva je zpracována na podkladě dat získaných z hlášení poskytovatelů zdravotních služeb. Shrnuje data z výkazů E (MZ) 2-01, E (MZ) 3-01 a E (MZ) 4-01Souhrnný report