Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

Region: ČR
Rok: 2018
ISBN: 978-80-7472-169-4

Instrukční příručka MKN-10 je vydána jako samostatný druhý svazek, aby usnadnila možnost pracovat současně s klasifikací (obsaženou v Tabelární části) a návodem k jejímu použití. Podrobné pokyny k používání Abecedního seznamu jsou zahrnuty na jeho začátku.
Příručka obsahuje základní popis MKN, praktické pokyny pro kodéry týkající se úmrtnosti a nemocnosti a dále návody pro prezentaci a interpretaci dat. MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů