Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

Region: ČR
Rok: 2018

Vzhledem k nutnosti správné implementace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v elektronických informačních systémech přinášíme její strukturovaný obsah ve formátu CSV.
Uvedených 10 souborů obsahuje přiložený ZIP-archiv.

1. Číselník MKN10_5E

Tento soubor obsahuje jednotlivé kódované položky Tabelární části MKN-10 spolu s parametry potřebnými pro vykazování do jednotlivých částí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), tedy pro vykazování morbidity. V souboru jsou oproti verzi číselníku distribuovaného v rámci Datového standardu MZ ČR (DASTA) doplněny sloupce pro kód s tečkou a pro plný nezkrácený název položky, přičemž původní zkrácený název byl limitován na maximálně 70 znaků.

Upozornění – Soubor neobsahuje položky MKN-10 verze 2018, které pro kódování morbidity nelze v roce 2018 použít.

2. Tabelární část - seznam názvů položek

Tento soubor obsahuje kódy a názvy kapitol, oddílů a všech položek Tabelární části MKN-10. U kapitoly XX. neobsahuje členění podle místa a aktivity (vizte následující číselníky).

3. Tabelární část - kód činnosti - aktivity (pro V01-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro činnost – aktivitu pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam činnosti – aktivity použita samostatná datová položka.

4. Tabelární část - kód místa události (pro W00-Y34)

Tento soubor obsahuje kódy a názvy položek pro místo události pro doplňkové členění v kapitole XX. Dle pokynů v Tabelární části má být pro záznam místa události použita samostatná datová položka.

5. Abecední seznam – nemoci a poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění (s výjimkou komplikací potratů a novotvarů, vizte body 6. a 7.).

6. Abecední seznam – komplikace potratů

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku komplikací potratů.

7. Abecední seznam – novotvary

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část I – Abecední seznam nemocí a poranění, speciálně strukturovanou tabulku novotvarů.

8. Abecední seznam – vnější příčiny poranění

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část II – Vnější příčiny poranění.

9. Abecední seznam – chemické látky

Tento soubor obsahuje strukturovaně zaznamenaný obsah Abecedního seznamu MKN-10 Část III – Tabulka léků a chemikálií.

10. Změny kódů MKN-10 2018

Tento soubor obsahuje seznam změněných položek Tabelární části mezi verzemi českého překladu MKN-10 verze 2014 a verze 2018 a vazbu kódování mezi nimi.MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů