Obory zdravotní péče - Doplněk zdravotnické ročenky Plzeňského kraje 2004

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2004
V této publikaci jsou uvedeny tabulky za jednotlivé obory zdravotní péče, které byly v původní Zdravotnické ročence západní Čechy resp. Zdravotnické ročence Plzeňského kraje a v nové jednotné ročence krajů uvedeny nejsou. Publikace vychází třetím rokem s názvem upraveným proti minulým rokům.